Women's NGOs
last updated April 22, 2007 

Contributed by: Agnieszka Mrozik, Poland National VAW Monitor

Name
Title
Email
Phone
Centrum Praw Kobiet temida@cpk.org.pl+48 22 652 0117
Centrum Praw Kobiet Gdansk cpk_gdansk@cpk.org.pl+48 58 341 7915
Centrum Praw Kobiet Lódz cpk_lodz@free.ngo.pl+48 42 633 3411
Demokratyczna Unia Kobiet dukwroc@free.ngo.pl+48 71 342 1693
Demokratyczna Unia Kobiet Gdansk dukgd@poczta.onet.pl+48 58345 5016
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny federacja@federa.org.pl+48 22 635 9395
Federacja Organizacji Sluzebnych Na Rzecz Kobiet i Ich Rodzin "VICTORIA" maria.rogowska@wp.pl+48 55 642 9898
Fundacja Centrum Promocji Kobiet centrum@promocjakobiet.pl+48 22 629 9257
Klub "Kobieta 2000" stowarzyszenie@kobieta2000.pl48 95 765 0415
Kobiety Tez, grupa nieformalna info@kobiety.pl+48 22 839 1189
La Strada Foundation Poland  +48 22 628 9999
Liga Kobiet Polskich ligakobietpolskich@o2.pl+48 22 621 2964
Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA baba@baba.org.pl+48 68 454 9232
OSKa - the National Women's Information Center Poland oska@oska.org.pl+48 22 622 78 02
Slaskie Centrum Równych Szans sc_rowneszanse@gazeta.pl48 32 757 3916
Stowarzyszenie Kobiet Konsola konsola@free.art.pl 
Stowarzyszenie Kobiet Polskich po 40-ce czterdziestka@post.pl+48 32 262 5927
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Poszukujacych Pracy VICTORIA victori@wp.pl+48 17 853 4247
Stowarzyszenie Samopomocy "Krag"  + 48 58 301 9262
Stowarzyszenie Wspólpracy Kobiet NEWW - Polska neww@neww.org.pl+48 58 344 9750
The Women's Rights Center temida@cpk.org.pl48 22 622 25 17
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej againsthate@poczta.onet.pl+48 12 431 1559
Women's Foundation eFKa efka@efka.org.pl48 12 422 6973